Znalec z odboru stavebníctvo

odvetvie:
.........................................................................
Ing. Vladimír Uhrín
Znalec v odbore stavebníctvo
Svetlá 5, 811 02 Bratislava
Tel: +421 2 39 659 164
Mobil: +421 905 659 164
Email: uhrin.vladimir@gmail.com
ICQ: 250-285-710
SKYPE: orolorol

Partner : Znalecká organizácia EXPERTA, s.r.o.